Více informací

Pro zpracování návrhu závlahového systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů, jako například osazovací plán v měřítku, typ půdy, svažitost terénu atd. Nejspolehlivějším způsobem pro vytvoření přesného návrhu je naše osobní návštěva přímo na Vašem pozemku. Na místě si upřesníme velikost zavlažované plochy, seznámíme Vás s možnými způsoby provedení, doporučíme vhodný typ závlahového systému, projednáme s Vámi umístění ovládací jednotky či posoudíme kapacitu zdroje vody a možný způsob připojení. Zpracování cenové nabídky pro závlahu trávníku je bezplatné a pro Vás nezávazné.


Zdroj vody

Pro účinné využití závlahového systému na závlahu trávníku je potřeba dostatečné množství čisté vody. Nejčastějším zdrojem je vodovodní řad nebo studna. Další možnost je nádrž na dešťovou vodu. Objem takové nádrže musí být navržen s ohledem na velikost zavlažované plochy. Problémem je však shromažďování dešťové vody v dostatečném množství a kvalitě. Proto musí být pro závlahu trávníku dopouštěna ze studny nebo vodovodu.


Jak vlastně automatický závlahový systém funguje?

Závlahový systém je řízen ovládací jednotkou, která řídí spouštění automatické závlahy a pracuje v součinnosti s dešťovým čidlem. Pokud začne pršet dešťové čidlo dočasně zablokuje spuštění závlahy. Jednotky PRO-HC využívají meteostanice a umožňují vzdálenou správu z mobilního telefonu nebo tabletu.

Pro zavlažování travnatých ploch se používají výsuvné postřikovače. Nabídka postřikovačů HUNTER je široká. Každý typ postřikovače pro závlahu trávníku má jinou výkonnost nebo výšku výsuvníku. Poloměr dostřiku se pohybuje od 0,6 do 22m, dle typu postřikovače.

Okrasné záhony a keřové výsadby se zavlažují různými formami mikrozávlahy, zejména kapkovacím potrubím.


Instalace závlahového systému

Jsme autorizovaná instalační firma na závlahové prvky značky Hunter. Montáž závlahy zahrady zajišťujeme včetně osazení čerpadlem, popřípadě podružným vodoměrem.

Ideální je instalovat závlahu v součinnosti se zahradnickými pracemi. Nejvíce času Vám totiž ušetří při zakládání zahrady. Samotná instalace začíná strojním hloubením rýh pro potrubí a hloubením jam pro rozvodné šachtice. Potom proběhne samotná montáž trubních rozvodů pak následuje roplach systému. Následně se namontují postřikovače a osadí příslušné trysky. Na závěr se naprogramuje ovládací jednotka a zaškolí obsluha. Zpracování cenové nabídky pro závlahu trávníku je bezplatné a pro Vás nezávazné.


Stavební připravenost

Na automatický závlahový systém je třeba myslet již v době hrubé stavby či před úpravou zahrady. Doporučujeme předem se s námi poradit, kde bude nutné připravit průchody pro potrubí, elektřinu a kabeláž pod chodníky, dlažbou apod. Finanční náklady na takovouto přípravu jsou zanedbatelné a vyhnete se tak případným problémům během instalace, které by mohly vést k prodražení přípravných prací.

Závlahový systém je možné instalovat i do již založené zahrady se stávajícím trávníkem.


Údržba závlahového systému

Životnost automatického závlahového systému závisí především na správném návrhu a instalaci, na čistotě vody a na zajištění odborného zazimování. Životnost systému se pak pohybuje v desítkách let.

Pro Vaše pohodlí jsme si pro Vás připravili servisní balíčky. Servisní balíčky obsahují jarní nastavení a spuštění systému, podzimní odvodnění systému a máme pro vás připraveny možnosti vzdálené správy.


Servis závlahového systému

pro naše zákazníky záruční a pozáruční servis. Jsme si vědomi, že zalévat se musí, proto řešíme poruchy bez zbytečných odkladů. Přijedeme k Vám dobře zásobeni materiálem a většinu poruch jsme schopni odstranit rovnou na místě.

případě potřeby Vám zapůjčíme náhradní čerpadlo. Každoročně chodíme na pravidelná školení.


Zazimování závlahového systému

Na podzim je systém potřeba odvodnit, aby potrubí nepromrzlo a nepopraskalo během chladných zimních měsíců. Odvodnění závlah se provádí stlačeným vzduchem s využitím kompresoru. Objednejte si našeho technika a budete mít jistotu, že je Vaše závlaha v bezpečí. Dáváme záruku na popraskání komponent.